نخ تابیده درجه ۱ گلخانه (۱۰۰۰ گرمی)

16,800,000 ریال

نخ تابیده با کیفیت درجه 1