نخ تابیده درجه ۱ گلخانه (۲۰۰۰ گرمی)

19,600,000 ریال

نخ تابیده با کیفیت درجه 1