تور مشبک پلاستیکی ته منگنه دار (۱۱۰ سانتیمتری)

طول این توری ها حدودا 110 سانتیمتر

قطر دهانه این تورها از 50 تا 65 سانت می باشد (50، 55، 60 و 65 سانت).

به رنگ های زرد، قرمز و سفید تولید می شود.

کیسه ها محتوی 4000 عدد تور 110 سانتیمتری می باشد.

دسته های 200 عددی از این تورها موجود است.