تور مشبک پلاستیکی رولی

هر کیلو از این تورهای مشبک رولی در حدود 60 متر می باشد.

در هر کیسه 4 رول از این تورها وجود است.

قطر دهانه این توری ها از 50 تا 65 سانتیمتر موجود است. (50، 55، 60 و 65 سانتیمتر).

هر رول از این توری ها حدودا بین 1000 تا 1100 متر طول دارد.