طناب های پلاستیکی درجه یک از جنس پلی اتیلن، در آب به حالت شناور بوده و جذب رطوبت آنها صفر است. از محیط مرطوب به محیط خیس منتقل شوند بدون تغییر ماهیت باقی می مانند. وقتی در محیط مرطوب قرار میگیرند دچار جمع شدگی نمی شوند. در محیط زیست در مدت بسیار طولانی تجزیه می شوند به عبارتی قابلیت تجزیه زیستی ندارند. ذخیره سازی یا انبارداری آنها بصورت خشک و خیس امکان پذیر است. مقاومت بسیار بالایی در برابر پوسیدگی دارند. مقاومت متوسط در برابر اشعه ماورای بنفش دارند. مقاومت خوبی در برابر سایش از خود نشان میدهند. مقاومت خوبی در برابر اسیدها و مواد قلیایی از خود نشان میدهند. دمای ذوب آنها  حدودا 140 درجه سانتیگراد است.